Posted in “ออกกำลังกายสมอง”ผู้สูงอายุ คลายความเครียด

“ออกกำลังกายสมอง”ผู้สูงอายุ คลายความเครียด

“ออกกำลังกายสมอง”ผู้สูงอายุ คลายความเครียด

“ออกกำลังกายสมอง”ผู้สูงอายุ คลายความเครียด

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงและมักประสบปัญหาสุขภาพบ่อยๆ จึงควรต้องมีการเสริมสมรรถภาพด้วยทางด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับสมอง หากไม่ได้รับการดูแลก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนา บริหาร และกระตุ้นให้อวัยวะส่วนสำคัญนี้ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จึงได้จัด “กิจกรรมออกกำลังกาย ยกกำลังสมอง” เพื่อแนะนำเทคนิคการออกกำลังกายและนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (คลอง 5) จังหวัดปทุมธานี

นักบริหารการเรียนรู้ชำนาญการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมออกกำลังกาย ยกกำลังสมอง เป็นกิจกรรมที่ได้รับผลการตอบรับอย่างดี จากกิจกรรม SOOK Activity ในโครงการ “เสาร์สร้างสุข” ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทั้งนี้ เรา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาวะเป็นสิ่งสำคัญ จึงเลือกมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (คลอง 5) จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีคุณตาคุณยายจำนวนมากอาศัยอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่เราถ่ายทอดไปพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดได้ อีกทั้งการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยหลักการที่ถูกวิธี และผู้ดูแลก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุด

“การบริหารสมองนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้สูงอายุ แต่เยาวชน วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ก็ควรที่จะเริ่มบริหารสมองด้วยการทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเช่นเดียวกัน โดยเริ่มฝึกจากงานอดิเรกที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อกระตุ้นสมองให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ความจำของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังได้รับความสนุกและเพลิดเพลินด้วย”

“เราต้องการจุดประกายให้คนมีแนวคิดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงส่งต่อไปยังคนรอบข้าง การจัดทำกิจกรรมเหล่านี้จึงเปิดโอกาสให้คนมาร่วมเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ทาง สสส.ได้เคยศึกษาไว้มาแปลงเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ ก็เป็นสิ่งสำคัญให้คนเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้ว” นายนครินทร์กล่าว

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (คลอง 5) จังหวัดปทุมธานี มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ศูนย์ประมาณ 100 คน โดย 60% ในนี้ขาดคนอุปการะ ส่วนอีก 40% ยังมีครอบครัวอยู่บ้าง ซึ่งในการดูแลผู้สูงอายุนั้น เราจำเป็นต้องจัดหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ชีวิตผ่านไปอย่างน่าเบื่อหน่าย ซ้ำซากจำเจ ซึ่งในวันนี้ได้รับความกรุณาจากทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสมอง ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนำมาปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

“เมื่อพูดถึงผู้สูงอายุ สิ่งที่หลายๆ คนอาจจะนึกถึงคือความเสื่อมของร่างกาย อาการหลงลืมหรือสมองเสื่อม เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเซลล์สมองจะตายลงไปทุกวัน ไม่ผลิตขึ้นใหม่ ดังนั้นเราจะทำยังไงเพื่อกระตุ้นเซลล์สมองให้ตายช้าลง ก็คือการให้พวกเขาได้ทำและร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสื่อสารพูดคุย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมออกกำลังกาย ยกกำลังสมอง ก็เป็นกิจกรรมเข้าใจง่าย ไม่สร้างความตึงเครียด และถึงแม้ผู้สูงอายุอาจทำไม่ได้ในบางขั้นตอน ก็สามารถให้ผู้ดูแลช่วยทำได้ ซึ่งดีกว่าอยู่เฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร ก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อรั้ง ตึง การที่คนชราได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ก็ทำให้มีสุขภาพทั้งกาย ใจ และสมองดีขึ้น” นางปราณีเผย

ด้านนางสาวลัดดาวัลย์ ชูช่วย วิทยากรพัฒนาสมอง ความคิดและความจำ, วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร Mind Map (ThinkBuzan Licensed Instructor), หลักสูตรการบริหารสมอง (Brain Gym) จาก สสส. กล่าวว่า การออกกำลังกายเกี่ยวกับสมองจะช่วยทำให้สมองทั้ง 2 ซีก ทำงานสมดุลกันมากขึ้น ซึ่งโดยปกติผู้สูงอายุจะไม่ได้บริหารสมองกันมากนัก แต่เมื่อได้ออกกำลังกายสมองแล้วก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยการบริหารสมอง Brain Gym จะเป็นท่าที่ช่วยให้ความบกพร่องและกระบวนการเรียนรู้ของสมองทำงานได้ดีมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลง คลื่นเบตา (Beta) เป็น อัลฟา (Alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมนี้สามารถสร้างความสุขในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย และหากได้บริหารสมองเป็นประจำนั้นจะดีต่อภาวะอารมณ์ของเราได้อีกด้วย

“สำหรับการบริหารสมองเพื่อสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ หรือหากเป็นไปได้สามารถทำหลังตื่นนอนตอนเช้า ใช้เวลา 5-10 นาที และควรฝึกท่าต่างๆ สำหรับบริหารสมองซ้ำประมาณ 4-6 ครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และขณะทำการบริหารควรหายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ ไม่ควรกลั้นลมหายใจ โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในวัยเด็ก วัยทำงานและผู้สูงอายุ” นางสาวลัดดาวัลย์กล่าว

ขณะที่อีกหนึ่งวิทยากรฝึกอบรมออกกำลังกายบริหารสมองจาก สสส. นางขวัญฤดี ผลอนันต์ เผยถึงท่าการบริหารสมอง Brain Gym หลักๆ ที่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยท่าแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือ การดื่มน้ำ เพราะเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการ ควรเลือกดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงวันละ 7-8 แก้ว คอยจิบทีละน้อย วิธีนี้จะช่วยให้จิตใจและร่างกายตื่นตัวตลอดเวลา และสมองก็จะเปิดว่าง สามารถรับข่าวสารและข้อมูลได้ดี เพราะน้ำช่วยปรับสารเคมีที่สำคัญในสมองและระบบประสาท และเวลาที่เรารู้สึกเคร่งเครียด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะร่างกายของเราขาดน้ำ เราจึงควรจิบน้ำเปล่าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำ เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงระบบของร่างกาย

ท่าต่อมาคือ “ท่ากระตุ้นโลหิตเชื่อมสมอง” วางมือข้างหนึ่งไว้บนสะดือ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้วางบนกระดูกหน้าอกบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า ค่อยๆ นวดทั้ง 2 ตำแหน่งประมาณ 10 วินาที วิธีการนี้จะช่วยลดความงง หรือความสับสน และกระตุ้นพลังงาน ช่วยให้มีความคิดแจ่มใส

จากนั้น ท่าที่ช่วยในเรื่องการพูด ก็คือ “ท่าหาวเพิ่มพลัง” วิธีทำก็คืออ้าปาก นวดขากรรไกรบน-ล่างหายใจเข้า แล้วหาว หายใจออก แล้วหาว นอกจากนี้ยังมีท่ากระตุ้นการฟัง “ท่าหมวกความคิด” นั่งพักสบายๆ แตะปลายนิ้วทั้ง 2 ข้างที่ใบหู โดยใช้นิ้ว 4 นิ้วไว้หลังใบหู ส่วนนิ้วโป้งอยู่ด้านหน้า เคลื่อนนิ้วไปยังส่วนบนของหู จากนั้นบีบนวด และคลี่รอยพับของใบหูทั้ง 2 ข้างออก ค่อยๆ เคลื่อนนิ้วลงมานวดบริเวณอื่นๆ ของใบหู ดึงเบาๆ เมื่อถึงติ่งหูดึงลง ให้ทำซ้ำกัน 2 ครั้ง วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการได้ยินและทำให้ความเข้าใจดีขึ้น เพราะเป็นการคลายเส้นประสาทบริเวณใบหูที่เชื่อมสมอง รวมทั้งยังจะช่วยนวดเยื่อ แก้วหูอีกด้วย นอกจากนี้ การที่ขากรรไกรและลิ้นผ่อนคลาย ยังช่วยปรับปรุงความชำนาญทางด้านการพูดได้มากทีเดียว

ต่อด้วยท่ากระตุ้นการเขียนอย่าง “ท่าขยุกขยิกคู่” ทำได้ด้วยการประสานมือทั้งซ้ายและขวาให้ทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยที่ผู้ปฏิบัติใช้มือ 2 ข้างเขียนลงในกระดาษวาดภาพหรือเขียนตัวอักษรตัวเดียวกัน โดยวาดไปพร้อมๆ กัน เมื่อฝึกบ่อยๆ ก็จะช่วยประสานสมองทั้งสองซีก ผลดีที่ได้ก็คือทำให้การประสานงานของสมองดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำในเรื่องทิศทาง และทำให้ความชำนาญด้านการสะกดคำและคำนวณดีและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย เสริมสร้างความเป็นทีมให้กับสมอง

ปิดท้ายด้วยที่ “ท่าเคลื่อนไหวสลับข้าง” จะช่วยให้เกิดการตื่นตัว เกิดสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้ เป็นการทำงานของสมองทั้งสองซีกโดยถ่ายโยงข้อมูลกันได้ วิธีปฏิบัติคือ เอามือขวามาแตะที่ขาซ้าย และเอามือซ้ายมาแตะที่ขาขวา ทำช้าๆ สลับกัน

Posted in การดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย

การดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย

การดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย

การดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย

การดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย

ผู้สูงอายุมีปัญหาในการขับถ่ายเสมอทั้งการปัสสาวะและการอุจจาระ จากการเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆรวมทั้งของกล้ามเนื้อหูรูดต่างๆ การถ่ายปัสสาวะ ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายมักมีปัญหาจากการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และการปัสสาวะบ่อย ซึ่งผู้หญิงจะพบบ่อยกว่าผู้ชายรวมทั้งอาการรุนแรงกว่า เพราะขาดฮอร์โมนเพศจากการหมดประจำเดือนถาวร การใช้รถเข็นอาบน้ำ หรือรถเข็นสำหรับใช้ในห้องน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการอำนวยความสะดวก

การดูแล

จะเห็นว่าการขับถ่ายของผู้สูงอายุเป็นปัญหามาก ดังนั้นในการดูแลผู้สูงอายุจึงต้องใส่ใจในเรื่องนี้ จัดห้องพักอาศัยให้ใกล้ห้องน้ำ และควรมีรถเข็นอาบน้ำ หรือ รถเข็นสำหรับการขับถ่ายไว้ใช้ในห้องน้ำด้วย ส่วนเครื่องนุ่งห่มควรต้องใส่ถอดได้ง่าย สอนให้ผู้สูงอายุรู้จักใช้ผ้าอ้อมอนามัย แต่ควรให้ผู้สูงอายุเลือกและทดลองใช้แบบต่างๆด้วยตนเอง เช่น แบบเป็นแถบคล้ายใส่ผ้าอนามัยหรือแบบคล้ายกางเกง รวมทั้งในด้านความหนาและกลิ่นของผ้าอ้อมอนามัยในการเดินทาง การท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆควรต้องดูแลในเรื่องห้องน้ำให้สะดวกสำหรับผู้สูงอายุเสมอ นอกจากการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้ว ผู้สูงอายุหลายท่านยังไม่สามารถกลั้นอุจจาระได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะอุจจาระเล็ด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ผู้สูงอายุไม่อยากเข้าสังคม ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอาหารเสาะท้องที่ทำให้ท้องเสียได้ง่าย นอกจากนั้นก่อนพาผู้สูงอายุ ไปไหน ควรให้เวลาได้เข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระก่อน และควรต้องฝึกผู้สูงอายุให้ถ่ายเป็นเวลา และมีชุดชั้นในสำรองสำหรับผู้สูงอายุเสมอ

เมื่อเกิดการท้องผูก

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาจากอาการท้องผูกเสมอ จากกระเพาะอาหารและลำไส้ลดการบีบตัวตามอายุ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง การไม่ได้ออกกำลังกาย การกินผักผลไม้น้อย ไม่ชอบดื่มน้ำ และอาจจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่รักษาโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุเช่น ยาลดความดันโลหิตบางชนิด ดังนั้นผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลจึงควรช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายเสมอ กินผักผลไม้มากๆ (อาจใช้การหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือเลือกชนิดที่เคี้ยวง่ายหรือใช้เครื่องปั่นช่วย) และดื่มน้ำมากๆ (ตั้งขวดน้ำไว้ให้เห็นและแนะนำให้ดื่มให้หมด) ผู้ดูแลและครอบครัวควรต้องเข้าใจว่า ปัญหาการขับถ่ายเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ควรรำคาญ หรือแสดงความรังเกียจ ควรต้องช่วยผู้สูงอายุแก้ปัญหา ควรปรึกษาแพทย์/พยาบาล เพราะมีวิธี การทางกายภาพบำบัดที่จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อในการขับถ่ายให้แข็งแรงขึ้น และยังมียาช่วยกระตุ้นประสาทควบคุมการขับถ่ายเพื่อช่วยให้กลั้นปัสสาวะ/อุจจาระได้ดีขึ้นนอกจากนั้นผู้สูงอายุเองควรต้องให้ความร่วมมือดูแลตนเองตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ อย่าขาดกำลังใจเช่น การทำงานต่างๆให้อยู่ใกล้ห้องน้ำไว้ ไม่กลั้นปัสสาวะ/อุจจาระ ระวังเรื่องอาหาร ศึกษาเส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวก่อนเสมอเมื่อต้องเดินทาง เพื่อจัดการปัญหาเรื่องห้องน้ำ และแจ้งครอบครัวถึงความจำเป็นในการเข้าห้องน้ำเสมอ

ใส่ใจส่วนลับ

อีกประการคือ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลต้องใส่ใจบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณก้น เมื่อมีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่อยู่ เพราะบริเวณนี้ซึ่งอับชื้นอยู่แล้วจะอักเสบติดเชื้อ ทั้งเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อราได้ง่าย หรือเกิดเป็นผื่นคันได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งการรักษาจะยุ่งยากกว่าการป้องกันดูแลมาก ซึ่งการดูแลที่สำคัญคือ การทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการปัสสาวะ/อุจจาระทั้งในภาวะปกติและในภาวะกลั้นไม่อยู่โดย

♦ ล้างบริเวณนี้ด้วยน้ำสะอาด ซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาด (ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าเสมอในการเดินทาง)

♦ เมื่ออาบน้ำควรใช้สบู่อ่อนโยน (สบู่เด็กอ่อน) ทำความสะอาดบริเวณนี้เสมอ อย่าใช้สบู่หรือน้ำยารุนแรงสวมใส่ชุดชั้นใน กางเกง หรือกระโปรง ชนิดผ้าที่ถ่ายเทอากาศได้ดีเช่น ผ้าฝ้าย 100%

♦ เปลี่ยนผ้าอ้อมอนามัยบ่อยๆ

♦ เมื่อเกิดผื่นหรือแผล ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเบตาดีน และถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 – 3 วัน ควรรีบพบแพทย์ก่อนผื่นหรือแผลลุกลาม อนึ่ง การดูแลผิวหนังบริเวณนี้ในผู้สูงอายุที่ต้องนอนอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์/พยาบาลเฉพาะกรณีไป ซึ่งผู้ดูแลควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Posted in ข่าวทั่วไป

คาสิโนสดอาจให้คุณได้เปรียบในการเอาชนะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณกำลังหา

เนื่องจากคาสิโนออนไลน์คาสิโนออนไลน์และตัวแทนการพนันออนไลน์ตัวแทนการพนันออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงจากเกมส์แบบใช้ซอฟต์แวร์มาเพื่อให้บริการคาสิโนสดคาสิโนสด การเล่นเกมส์ด้วยเงินจริงออนไลน์การเล่นเกมส์ด้วยเงินจริงออนไลน์ไม่เคยใกล้เคียงกับประสบการณ์แบบเดิมมากนัก แต่ในขณะที่ความบันเทิงของดีลเลอร์สดทำให้สภาพแวดล้อมที่น่าดื่มด่ำมากกว่าที่คุณจะได้รับจากเกมส์งินสดออนไลน์แบบเดิมๆ นั่นยังไม่ได้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุด: มีวิธีที่ง่ายกว่าและน่าเชื่อถือกว่าในการเอาชนะเมื่อเล่นบาคาร่าสดบาคาร่าสดหรือเกมส์อื่นๆในคาสิโนสดคาสิโนสด หรือไม่?

ในขณะที่ไม่มีคำตอบง่ายๆ สำหรับคำถามนี้ แต่น่าเสียดายที่การเล่นเกมส์เงินสดออนไลน์เกมส์เงินสดออนไลน์นั้นตรงข้ามกับเกมส์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์หลายประการ ซึ่งสามารถทำให้คุณสามารถได้เงินได้ง่ายขึ้นในบัญชีออนไลน์บัญชีออนไลน์หรือกระเป๋าสตางค์ของคุณ

คุณสามารถเห็นไพ่จริง

และถ้าคุณสามารถดูไพ่ทั้งหมดหรือขอนไพ่ที่ถูกจัดการได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณสามารถนับได้ แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักในขณะที่คุณกำลังเล่นบาคาร่าสดบาคาร่าสดอยู่ก็ตาม มีหลายเกมส์ออนไลน์เงินจริงเกมส์ออนไลน์เงินจริงอื่น ๆ ซึ่งการนับไพ่สามารถทำให้คุณได้เปรียบอย่างแท้จริงกับเจ้ามือ เช่น แบล็คแจ็ค และ ดราก้อน ไทเกอร์

แน่นอนว่าไม่ทุกคนมีเวลาเรียนรู้วิธีการนับไพ่เป็นปีๆ แต่คุณจะต้องแปลกใจว่าการเล่นที่ถูกต้องง่ายเพียงใดเมื่อคุณติดตามสิ่งต่างๆ เช่นจำนวนไพ่ที่ได้รับ แจกไพ่และจำนวนไพ่ที่เหลืออยู่ในขอนไพ่ และนี่คือสิ่งที่คุณทำได้เมื่อเล่นที่คาสิโนออนไลน์คาสิโนออนไลน์ที่ให้ความบันเทิงสดความบันเทิงสด

 

คุณไม่สามารถเอาชนะได้ถ้าคุณโกรธ

การตัดสินใจที่ไม่ดีอาจเป็นภัยคุกคามต่อความสมดุลของบัญชีออนไลน์บัญชีออนไลน์ของคุณมากที่สุดเมื่อคุณเล่นการพนันและเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการเล่นในขณะที่คุณรู้สึกผิดหวังหรือสิ้นท่า ทุกคนรู้ว่าการเทหมดหน้าตักเมื่อคุณโกรธเป็นวิธีที่รับประกันได้ว่าเป็นวิธีที่จะเสียไม่เพียงแค่โบนัสเงินฝากครั้งแรกเงินฝากครั้งแรกของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเงินเช่าของคุณด้วย

โชคดีที่ข้อดีประการหนึ่งสำหรับการเล่นเกมส์คาสิโนสดคาสิโนสดที่หลาย ๆ คนมองข้ามคือความจริงที่ว่ามันยากมากที่จะอารมณ์เสียเมื่อคุณจ้องที่หญิงสาวที่น่าสนใจซึ่งเป็นพนักงานที่คาสิโนออนไลน์คาสิโนออนไลน์สด แน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียทุกขณะ แต่ความสามารถในการทำให้ใจเย็นตลอดเวลาเป็นข้อดีที่ชัดเจนและนำไปสู่ชัยชนะในระยะยาว

 

คาสิโนยังคงเป็นคาสิโน

ในท้ายที่สุดตัวแทนพนันออนไลน์ตัวแทนพนันออนไลน์ สดหรืออื่น ไม่ใช่องค์กรการกุศลดังนั้นคุณควรคาดไว้ว่าจะเสียบ้างอย่างน้อยบางเวลาเว้นแต่คุณจะเป็นนักนับไพ่อัจฉริยะ  ข่าวดีก็คือถ้าคุณรวมข้อเสนอการพนันออนไลน์ตามปกติของคุณและกฎเกณฑ์ที่มีข้อดีที่คุณได้รับจากการเล่นที่คาสิโนสดคาสิโนสดคุณควรจะทำกำไรที่ดีให้กับโบนัสเงินฝากครั้งแรกฝากครั้งแรกที่พวกเขามอบให้คุณเมื่อ คุณตัดสินใจที่จะทดลองใช้ หากไม่มีอะไรอย่างอื่น อย่างน้อยคุณควรได้พบกับการเล่นที่สนุกมากยิ่งขึ้นในขณะที่ เล่นหูเล่นตากับพนักงานสาวฮ็อต ที่แจกไพ่ให้คุณ

Posted in การดูแลผู้สูงอายุ

การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียง ปัจจุบันในสังคมไทยของเรานั้นมีผู้สูงอายุมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอีกหนึ่งโรคที่จะมีมาพร้อมกับผู้สูงอายุ คือ โรคผู้ป่วยติดเตียง  วิธีการดูแลรักษาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับโรคผู้ป่วยติดเตียง โดย นายแพทย์ พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ลักษณะของผู้ป่วย มี 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดบ้าน มีลักษณะอาการคือ สามารถเคลื่อนไหว เดินภายในบ้านได้ ออกนอกบ้านไม่ได้ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด

ผู้ป่วยติดเตียง มีลักษณะอาการ คือ ผู้ป่วยที่มีโรค ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ หรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เทคนิคการร้องเพลง

การฟื้นฟู การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน มีขั้นตอนดังนี้

• ในกรณีที่มีผู้สูงวัยเป้นผู้ป่วยติดบ้าน คนในครอบครัวต้องดูแลอาการ ให้คงสถาพให้มากที่สุด ช่วยเหลือตัวเองพื้นฐานได้ เช่น ผู้ป่วยสามารถเดินเองได้,เข้าห้องน้ำเองได้ แปรงฟันเองได้ ต้องให้เขา คงสภาพมากที่สุด ระมัดรวังเรื่องการหกล้ม หรืออุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆ เพื่อไม่ให้อาการทรุดลงไปกว่าเดิม

การฟื้นฟูการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง มีขั้นตอนในการดูแลหลักๆ 3 ข้อ และเน้นในส่วนของผู้ดูแล เพื่อปฏิบัติกับผู้ป่วยได้ถูกต้อง
• ผู้ป่วยต้องมีคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด ไม่มีแผลกดทับ ไม่มีข้อติด อาหาร การขับถ่าย การปฏิบัติเหลานี้ต้องคำนึงถึงความสะอาดและความเหมาะสม
• ลดภาระที่จะนำผู้ป่วยไป โรงพยาบาล เพราะครอบครัวและผู้ดูแลสามารถดูแลได้ดีเหมือนกัน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาล เพราะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแต่ล่ะครั้งมีค่าใช้จ่ายและมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• ต้องเป็นภาระของผู้ดูแลให้น้อยที่สุด ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลในการขยับหรือยกส่วนต่างๆของตัวผู้ป่วย

 

สาเหตุของการเกิดแผลกดทับ คือ การที่ผู้ป่วยนอนนานๆบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูกต่างๆบริเวณเหลานี้ก็จะขาดเลือดมาเลี้ยงตรงนั้นผิวหนังก้จะตายจนเป็นแผลไปเรื่อยๆ
การป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดแผลกดทับ
• หมั่นตรวจเชคทุกวันในบริเวณที่อาจเกิดแผลกดทับได้ ว่าตรงบริเวณนั้นๆ มีอาการแดงๆรึยัง ถ้ามีถือว่ามีโอกาสเสี่ยงแล้วที่เป็นแผลกดทับ
• หมั้นตรวจสอบการขับถ่ายอยู่เป็นระยะ เชดทำความสะอาดให้แห้ง ทาดลชั่นหรือวาสลีน เพื่อความชุ่มชื่น
• ต้องนอนในท่าทางที่เหมาะสม และเปลี่ยนท่าพลิกตัว ทุกๆ2ชั่วโมง
• ในการเคลื่อย้ายผู้ป่วยให้ยกตัวของผู้ป่วยแทนการลากถู เพื่อลดการเสียดสีของผิวหนังกับพื้นเตียง
• ดูแลเรื่องอาหารกิน เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และย่อยง่าย เพื่อลดภาวะการอืดของท้อง

Posted in การดูแลผู้สูงอายุ

วิธีฟื้นความจำสำหรับผู้สูงอายุ

หลายๆคนที่มีปัญหาเหล่านี้มักจะโทษว่า “แก่แล้ว ขี้ลืม” บางคนก็โทษว่ามียีนขี้ลืม หรือชีวิตที่ยุ่ง

มากทำให้ได้หน้าลืมหลัง แต่จะมีสักกี่คนที่จะหันมามอง อาหารที่กินในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสิ่งที่เราเลือกกินทุกสิ่งมีผลต่อความคิด สมาธิ ระดับความเฉลียวฉลาด ความจำ ความรวดเร็วในการโต้ตอบ รวมทั้งอัตราความเสื่อมของสมอง

ปกติเมื่อเราแก่ตัวลงจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการสารอาหารของสมองที่จะใช้ในการทำงาน เช่น การสร้างสารสื่อประสาท การรักษาระดับการทำงานของเซลล์สมอง รวมทั้งการซ่อมแซมเซลล์สมองด้วย ฉะนั้นการปรับวิธีกินสารอาหารบางชนิดจะช่วยให้การทำงานของสมองในส่วนการเรียนรู้ดีขึ้น

สมองเราจะตอบโต้ต่อสิ่งที่ทำอันตรายสมองในทำนองเดียวกับที่ร่างกายทำ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การกินที่ย่ำแย่ สารพิษ ขาดการออกกำลังกาย นอนไม่พอ ขาดสารอาหาร ฯลฯ สิ่งที่ควรทำคือ ปรับให้สมองพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านั้น แล้วเราจะเห็นความมหัศจรรย์ ของสมอง แม้ผู้เชี่ยวชาญจะมีข้อแนะนำในการฟื้นฟูสมองให้กลับมาเฉียบแหลมอีกครั้ง แต่ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีเหล่านั้น เราควรทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมองเสียก่อน

ยีนของโรคอัลไซเมอร์

เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์มีปัจจัยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับยีน และไม่ใช่ยีนเพียงตัวเดียว แต่จะมียีนหลายๆตัวของหลายๆโรคที่แอบมีความสัมพันธ์กัน (เหมือนกับหนุ่มสาวที่แอบมีกิ๊กหลายๆคน) รวมทั้งโรคสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่มีผลต่อการทำงานของยีนเกี่ยวข้องด้วย ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ อาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ ความเครียด นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย และอื่นๆอีกมากมาย

คนที่มี ยีนอะโป-อี4 (APOE-e4) นอกจากจะมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์สูงแล้ว ยังทำให้การลดระดับคอเลสเตอรอลและการขับพิษสารปรอทออกจากสมองทำได้ยาก นอกจากนี้ร่างกายยังมียีนอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ขับพิศโลหะและสารพิษอื่นๆ ได้แก่ ยีนจีเอสที (glutathione-s-transferase, GST) แต่ก็นั่นแหละ ถึงใครจะมียีนนี้แต่หากประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี ก็จะทำให้คนคนนั้นสะสมสารพิษมากเกินไปได้

ถ้าคนคนนั้นมียีนทั้งสองชนิดที่กล่าวมาแล้ว ก็จะยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะความจำเสื่อมมากขึ้น

มีงานวิจัยรายงานไว้ว่า คนที่ไม่มียีน GST มีแนวโน้มว่าจะทำให้มีระดับสารปรอทสะสมในร่างกายสูง

ยีน MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) คนที่มียีน MTHFR จะทำให้ร่างกายมีความต้องการโฟเลตสูงขึ้นเพื่อช่วยลดสารโฮโมซิสเตอีนในเลือด เพราะสารตัวนี้เป็นพิษต่อสมอง เร่งให้สมองเสื่อม

ยีน CETP (cholesteryl ester transfer protein) ยีนชนิดนี้เป็นกิ๊กกับอะโป-อี4 คนที่มียีนชนิดนี้จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงง่าย การที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความจำเสื่อม ฉะนั้นเมื่อยีนอะโป-อี4 มาปิ๊งกับยีน CETP จะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดความจำเสื่อมสูงขึ้นไปอีก

มีอาหารช่วยต้านการทำงานของยีนที่ไม่ดีหรือไม่

การแพทย์ทางเลือกจะใช้ความรู้ด้านอาหารและความสัมพันธ์ของยีนมาช่วยแก้ไขหรือผ่อนหนักเป็นเบา

holiday palace

หากตรวจพบว่ามีระดับสารปรอทสูง อาหารที่จะช่วยแก้พิษปรอท คือ ผักตระกูลคะน้า วอเตอร์เครส ผักชี มิลค์ทิสเซิล (milk thistle) ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของยุโรปที่มียางสีขาวคล้ายน้ำนม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและป้องกันตับจากสารพิษ แร่ธาตุซีลีเนียม สังกะสี และยาที่จะช่วยให้ร่างกายขจัดพิษได้ง่ายขึ้น

หากมียีนที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูง ก็จะมุ่งไปที่การลดสารโฮโมซิสเตอีนโดยใช้วิตามินประเภทโฟเลต วิตามินบี 6 และบี 12 ในปริมาณสูงกว่าปกติ

แต่วิธีการเหล่านี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการตรวจยีนก่อน ในบ้านเราค่าบริการตรวจยีนยังค่อนข้างแพง จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก นั่นจึงทำให้มีข้อจำกัดในการใช้วิธีตรวจยีนผสมผสานกับการใช้โภชนศาสตร์ในการแก้ไข

ฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของความจำในทางการแพทย์ ความจำเสื่อมจะดำเนินไปเรื่อยๆ บางครั้งเร็ว บางครั้งช้า แต่จะไม่ดีขึ้น สมัยก่อนโรคหัวใจหรือหลอดเลือดตีบเป็นโรคที่ถูกมองว่ามาสามารถรักษาได้ แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่ารักษาได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจึงเชื่อว่าโรคความจำเสื่อมสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ถ้ารู้แต่เนิ่น ๆ และให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของสมอง เช่น อาหาร การออกกำลังกาย ความเครียด การขาดสารอาหาร สารพิษ ฮอร์โมน เสียสมดุล การอักเสบ และอื่นๆอีกมากมาย

Posted in การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ดูแลควรจะเข้าใจก่อนว่า เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมผู้ดูแลควรจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

ปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่
1. ความวิตกกังวล
2. ซึมเศร้า
3. นอนไม่หลับ
4. ระแวง
5. ความจำเสื่อม

วิธีสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
การสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตดูได้ง่ายๆ จากการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่
• การรับประทานอาหาร จะกินมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อมีปัญหาไม่สบายยิ่งกินมาก ตรงกันข้ามจะกินน้อยลงเบื่อ อาหาร ซูบผอม
• การพักผ่อนนอนหลับ จะนอนหลับมากกว่าปกติ หรือไม่ก็จะมีอาการนอนไม่หลับ ชอบตกใจตื่นตอนกลางดึก แล้วนอนไม่สามารถจะหลับต่อไปอีก
• อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น หงุดหงิดบ่อยและเศร้าซึม เคร่งเครียด วิตกกังวลมาก
• พฤติกรรมเปลี่ยน ไม่เหมือนเดิม เช่น เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ก็กลับซึมเศร้า ไม่เคยดื่มเหล้าก็หันมาดื่มเหล้า เคยพูดน้อย ก็กลายมาเป็นคนพูดมาก
• มักจะมีอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย ซึ่งหาสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดเมื่อย

การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
1. ความวิตกกังวล ผู้ดูแลควรสอบถามสาเหตุ ที่ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวล เมื่อรู้สาเหตุแล้ว ก็ให้คำแนะนำในการแก้ไข ถ้าผู้สูงอายุวิตกกังวลในเรื่องคนอื่น เช่น ลูกหลาน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหาคนอื่นมาช่วยแก้ไข ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว

2. ซึมเศร้า ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น ให้ไปพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ให้ทำกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่พึงพอใจเป็นประโยชน์

3. นอนไม่หลับ แนะนำผู้สูงอายุไม่ให้นอนกลางวันมากเกินไป ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเท จัดสถานที่นอนให้สะดวกสบาย ก่อนนอนอาจดื่มนมอุ่นๆ หลีกเลี่ยงชา กาแฟ ถ้านอนไม่หลับ ลุกขึ้นมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ได้ หากอาการนอนไม่หลับยังคงอยู่เป็นเวลานาน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์

4. ระแวง ถ้าผู้สูงอายุมีอาการระแวง ควรแนะนำให้ลูกหลานพูดคุย สร้างความมั่นใจ ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำร้ายอย่างที่คิด ถ้าอาการระแวงมีมาก ขึ้นควรปรึกษาแพทย์

5. ความจำเสื่อม แนะนำให้ผู้สูงอายุค่อยๆ ใช้เวลาคิด ถ้ายังนึกอะไรไม่ได้ ให้ถามคนอื่น แนะนำให้ผู้สูงอายุจดบันทึกช่วยจำ จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ

Posted in Uncategorized

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสุงอายุด้านสังคม

ผู้สูงอายุจะถูกจัดให้อยู่กับบ้านมากขึ้นตามลำดับ บางคนอยู่แต่ในห้อง เพราะทางเดินไม่สะดวก จึงได้แต่นั่งๆ นอนๆ ไม่มีโอกาสเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมบ่อยๆ มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นน้อยลง ขาดเพื่อนวัยเดียวกัน คู่ชีวิตก็ตายจากกัน เพื่อนที่เหลืออยู่ ก็น้อยลงขาดการเยี่ยมเยียน เพราะต่างฝ่ายก็มีอุปสรรคต่างๆ กัน คนในบ้านก็ออกไป ประกอบอาชีพกันหมด ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุห่อเหี่ยวลงทุกวัน จึงควรปฏิบัติดังนี้
1. ต้องมีเพื่อนต่างวัย เพื่อนพูด เพื่อนคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สูงอายุต้องทำตัวให้เป็นที่รักของคนทุกวัย โดยมีการขัดแย้งให้น้อยที่สุด ทั้งกาย วาจา ใจ ปรับตัวเองให้ทันกับสังคมในปัจจุบัน ไม่ยึดมั่นในความคิดดั้งเดิม ไม่ยึดถือ ในความเป็นตัวตนของตน แต่ต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง จะทำให้อยู่ร่วมกับคนต่างวัยได้
2. สนใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปรับตัวให้ เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไม่รู้จบได้อย่างมีความสุข
3. ออกสังคมเป็นครั้งคราว เพื่อจะได้พูด คุย สังสรรค์กับคนอื่น เช่น ไปวัดปฏิบัติธรรม ไปทัศนศึกษา เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
4. เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ละชมรมมีจุดมุ่งหมายคล้ายๆ กัน คือ ต้องการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อชลอความเสื่อม และป้องกันความเจ็บไข้ หรือมีคลินิกเพื่อรักษาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และแต่ละชมรมจัดกิจกรรมต่างรูปแบบ ต่างเวลา เช่น บางแห่งจัดบริหารกายทุกเช้า บางแห่งจัดทุกเย็น บางแห่งจัดเฉพาะประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ในการรักษาสุขภาพเดือนละครั้ง ผู้สูงอายุสามารถเลือกเข้าชมรมได้ตามความพอใจของตนเอง
5. ทางด้านกฎหมาย ผู้สูงอายุควรทำพนัยกรรมทิ้งไว้ อาจเป็นพนัยกรรมลับหรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบก็ได้ เพื่อให้บุตรหลายปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของตน เช่นเกี่ยวกับมรดก ทรัพย์สินต่างๆ การปฏิบัติต่อศพ พิธีการจัดการศพ และอื่นๆ ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ มีเพิ่มเติมในหน้าถัดไป

ผู้สูงอายุทำงานมาน ย่อมสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองเอาไว้มากน้อยตามส่วนที่หมั่นหาหมั่นเก็บ บางคนก็เก็บออมเป็นกอบเป็นกำ แล้วไม่ได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกหลาน ครั้นตัวตาย ก็เกิดปัญหาแก่งแย่งสมบัติกันระหว่างทายาทโดยธรรม จนทะเลาะเบาะแว้งผิดพ้องหมองใจกัน ถึงกับฆ่ากันระหว่างพี่น้องก็มี

ดังนั้น ผู้สูงอายุอาจจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยได้ 2 วิธี คือ
1.จัดแบ่งให้ลูกหลานหรือทายาทคนใดก็สุดแท้แต่จะเห็นสมควร ในระหว่างที่ยังมีชวิตอยู่ ให้เหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นต้องกิน ต้องใช้ ไปวันหนึ่งๆ จนตลอดชีวิต  ถ้าบุตรธิดาได้รับการสั่งสอนมาดี ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา ด้วยความเมตตารักใคร่  ไม่มีใครใจร้ายถึงกับทอดทิ้งบิดามารดาของตนให้อดอยากลำบากเป็นแน่ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ ก็ควรพิจารณาต่อไปในข้อ 2.
2.เขียนเป็นหนังสือพินัยกรรม ระบุให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินใดมอบให้บุตรธิดาหรือหลานหรือ พี่น้องคนไหนหรือมอบให้องค์กรกุศล หรือวัดวาอาราม หรือจะให้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และบุคคล ที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิก็ได้
พินัยกรรมจะมีผล ต่อเมื่อเจ้าของพินัยกรรมถึงแก่กรรมเท่านั้น  ระหว่างที่มีชีวิตอยู่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก็ทำได้
พินัยกรรมมีหลายแบบ ควรหามาศึกษาหรือไต่ถามผู้รู้ เช่น พินัยกรรมแบบเขียนเอง สำหรับผู้ที่เคย เป็นราชการ หรืออ่านเขียนภาษาไทยสะดวก มีหลักสำคัญดังนี้ เทคนิคการร้องเพลง

  • ต้องทำเป็นตัวหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษร
  • ต้องลงวัน เดือน ปี ที่ทำทางสุริยคติ
  • ต้องเขียนด้วยลายมือของตัวเองทั้งหมด จะพิมพ์ดีดไม่ได้
  • ต้องลงลายมือชื่อ จะประทับตรายางลายเซ็นหรือตราเครื่องหมายใดๆ แทนลานเซ็นไม่ได้
  • ระบุข้อความให้ปรากฏชัดว่ายกทรัพย์สินอะไรให้แก่ใคร
  • ไม่ต้องมีพยาน (เพราะตนเองได้เขียนมาทั้งฉบับอยู่แล้ว พยานมีไว้เพื่อรับรองลายมือข องผู้ทำพินัยกรรม)
Posted in การดูแลสมองของผู้สูงอายุ

การดูแลสมองของผู้สูงอายุ

การดูแลสมองของผู้สูงอายุ

การดูแลสมองของผู้สูงอายุ

คนทั่วๆ ไป มักจะเข้าใจกันว่า เมื่ออายุมากแล้วสมองจะเสื่อมลง ความจำไม่ดี หมดความคิดความอ่าน ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ดี ช่วยตัวเองไม่ได้และอื่นๆ อีกมาก แต่โดยแท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุสามารถจะรักษาให้สมองทำหน้าที่เป็นปกติได้อีกนาน ถ้าท่านเข้าใจวิธีการที่จะดูแลให้ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ นั่นคือ การดูแลสุขภาพของร่างกายและจิตใจ นั่นเอง

สมองกับสุขภาพทั่วไปของร่างกาย

สุขภาพของร่างกายจะมีผลต่อสมองอย่างมาก โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุ จึงควรดูแลสุขภาพของท่านดังนี้

  1. 1.อย่าปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มผู้สูงอายุมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่ม เพราะเคยชินต่อการรับประทานอาหารด้วยปริมาณที่เคยได้รับ วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเผาผลาญในร่างกายน้อย ดังนั้น อาหารที่เพิ่มขึ้นจึงไปพอกพูนเป็นไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนี้ จะมีผลกระทบโดยทางอ้อมอย่างน้อย 3 ประการคือ

2.รักษาความดันโลหิตไว้ให้อยู่ระดับปกติ ถ้าความดันโลหิตสูงเกินไป จะมีโอกาสทำให้หลอดเลือดในสมองแตกได้ ในขณะเดียวกัน ความดันโลหิตที่ต่ำเกินไป ก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อย ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ อย่าปล่อยปละละเลย หรืออย่ารักษาตัวเอง โดยซื้อยาลดความดันมารับประทานเอง จะมีอันตรายได้

3.ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมและเป็นเวลาพอสมควร ที่นิยมกันมากคือการเดินเร็วๆ วันละครึ่งชั่วโมง ถ้าท่านทำสม่ำเสมอทุกวันให้ตรงเวลา จะทำให้เคยชินอยากจะเดินเมื่อถึงเวลานั้นไม่เกิดการเบื่อหน่าย การเดินออกกำลังจะช่วยรักษาให้น้ำหนักคงที่ และทำให้นอนหลับในกลางคืนได้ดี

4.งดดื่มสุราและสูบบุหรี่รวมทั้งยาเสพติดทั้งหลาย เซลล์ของสมองละเอียดอ่อนต้องการน้ำตาล และออกซิเจนเพื่อทำให้เกิดพลังงาน สุรา บุหรี่และยาเสพติด จะทำให้ขบวนการเกิดพลังงานเสื่อมถอย มีผลต่อสมองอย่างมาก ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้เซลล์ของสมองมีอายุยาวนาน ผู้ที่เสพสุรา ความคิดสร้างสรรค์ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

5.ระวังในเรื่องการใช้ยาบำรุงทั้งหลาย เพราะยาทุกชนิดเหมือนดาบสองคม ในขณะนี้ตามท้องตลาดมียาบำรุงมากมาย และบางอย่างก็มีคนเชื่อว่าเป็นยากระตุ้นพลังทางเพศ โปรดระวังยาเหล่านี้เป็นพิเศษ ถ้าหากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ของท่าน ยาอย่างหนึ่งที่กำลังแพร่หลายในต่างประเทศ และมีผู้นำเข้ามาในเมืองไทยบ้างขณะนี้ คือเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากพืช ยานี้บางประเทศยังไม่ยอมให้ใช้พร่ำเพรื่อ เพราะถ้าได้รับฮอร์โมนนี้นานๆ อาจมีผลทำให้ต่อมไร้ท่อบางอย่างในร่างกายฝ่อลงได้

6.ได้รับวิตามินที่พอสมควร เซลล์สมองไม่สามารถจะเกิดพลังงานได้ ถ้าขาดวิตามินบีหนึ่ง หากได้รับวิตามินเหมาะสมก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในทางตรงกันข้ามวิตามินบางอย่างถ้าได้รับมากเกินไปอาจจะเกิดโทษได้ วิตามินบางอย่างจะทำให้สารทริปโทแฟน (tryptophan) ถูกแย่งเข้าไปในตับ ไม่เข้าไปในสมอง และอาจจะทำให้เกิดการนอนไม่หลับ หรือมีอาการสั่นคล้ายโรคพากินสันได้

7.ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ มีโรคหลายอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสมองได้ เช่น โรคซิฟิลิส โรคมาเลเรีย โรคโลหิตจางและอื่นๆ อีกมาก อย่าละเลยนิ่งนอนใจ ผู้สูงอายุควรจะได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

ถ้าท่านสามารถดูแลสุขภาพของร่างกายได้ครบทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ย่อมส่งผลให้สมองของท่านยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้อีกยาวนาน

Posted in ข่าวทั่วไป

คาสิโนออนไลน์เพิ่มความสบายในวันหยุด

ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ในหลายบริษัทคงกำลังยุ่งและวุ่นวายกับการทำยอด และนั้นก็รวมไปถึงผู้คนในบริษัทที่ต่างก็พากันสะสางงานไปพร้อมกับการเตรียมตัวให้กับวันหยุดยาวในช่วงสิ้นปีนี้กัน แต่ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะหยุดยาวยังไงสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในใจอย่างแน่นอนก็คือโปรแกรมในช่วงวันหยุดนั้นเอง หลายคนอาจจะอยากไปท่องเที่ยวดูโล่งกว้าง บ้างคนก็อาจจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่และแน่นอนว่าในอีกหลาย ๆ คนก็คงมีภาระและหน้าที่อย่างอื่นทำกันในวันหยุดอย่างแน่นอนค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีที่จะไปไหนก็อาจจะหยุดพักผ่อนอยู่แต่ในบ้านก็ได้นะคะ อาจจะมีกิจกรรมภายในครอบครัวทำกันเช่นการทำอาหารหรือว่าดูหนังก็ได้ค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำได้นั้นก็คือการเล่นพนันกับทาง “คาสิโนออนไลน์” นั้นเองค่ะ ส่วนจะทำอยู่บ้านได้อย่างไรนั้นภายในบทความนี้ของเรามีคำตอบให้อย่างแน่นอนค่ะ

ช่วงวันหยุดนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผู้คนต่างก็เดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้ารวมไปถึงการออกไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวที่จะเต็มไปด้วยผู้คนในทุก ๆ ที่ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นเอง ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะชื่นชอบความวุ่นวายของผู้คนและอยากจะไปท่องเที่ยวแบบสงบ ๆ เราแนะนำว่าให้ไปวันอื่นค่ะที่ไม่ใช่วันหยุดยาวเพราะมันจะทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่นั้นเองค่ะ แต่ถ้าเพื่อน ๆ เบื่อหน่ายกับวันหยุดที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทางผู้เขียนเองก็มีไอเดียดี ๆ มาฝากด้วยเช่นกันค่ะ เพื่อน ๆ สามารถที่จะใช้เวลาว่างนี้ไปกับการเล่นเกมการพนันได้ค่ะ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการออกไปข้างนอกไปพบเจอกับผู้คนที่ต่างก็พากันออกมาท่องเที่ยวในวันหยุดแน่นอนว่ายิ่งคนเยอะมากเท่าไรก็ยิ่งจะมีการแย่งกันกินและแย่งกันใช้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ และการเล่นพนันจะทำให้คุณไม่ต้องพบเจอกับปัญหาน่าปวดหัวนี้อีกต่อไปค่ะ เพื่อน ๆ สามารถที่จะทำการเล่นเกมการพนันออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ทำการเปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพียงเท่านี้เพื่อน ๆ ก็จะสามารถทำการเล่นเกมการพนันได้อย่างง่ายดายแล้วละค่ะ ส่วนวิธีการเล่นพนันออนไลน์หรือว่า “คาสิโนออนไลน์’ นั้น ก็สุดแสนจะง่ายดายเพียงแค่ทำตามที่เราแนะนำนี้เพื่อน ๆ ก็จะเริ่มต้นเล่นเกมการพนันออนไลน์ได้ง่ายแล้วค่ะ อย่างแรกเริ่มเลยเราจะต้องมองหาเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมการพนันดี ๆ สักหนึ่งเว็บไซต์จากนั้นก็ทำการสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ดังกล่าว จากนั้นก็ทำการโอนเงินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเล่นเกมการพนันนั้นเองค่ะ โดยวิธีการและขั้นตอนในการสมัครสมาชิกรวมไปถึงการโอนเงินเพื่อใช้เล่นเกมการพนันนั้นเพื่อน ๆ สามารถอ่านและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยค่ะ รับรองว่าไม่ยุ่งยากจนเกินไปอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านเกมการพนันนั้นก็มีให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจเลยละค่ะ ใครชื่นชอบเกมการพนันแบบไหนก็สามารถเลือกเล่นกันได้ โดยเกมการพนันส่วนมากที่นำมาเปิดให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ holiday palace ก็ล้วนแต่เป็นเกมการพนันที่ได้รับความนิยมจากนักพนันในบ่อนการพนันแทบทั้งสิ้น  บางครั้งพวกเว็บไซต์เหล่านี้ก็มักจะมีการจัดโปรโมชั่นออกมาให้นักพนันอย่างเรา ๆ ได้เลือกใช้งานกันอีกด้วยนะคะ ทั้งสะดวกและดีแบบนี้ต้องเป็นการเล่นพนันออนไลน์เท่านั้นค่ะ รับรองว่าเพื่อน ๆ จะไม่อารมณ์เสียไปกับวันหยุดที่ออกไปไหนก็มีแต่รถติดและร้านอาหารอร่อย ๆ เต็มไปด้วยผู้คนกันอย่างแน่นอนค่ะ

การเล่นเกมการพนันออนไลน์ก็มีวิธีการและกฎกติกาในการเล่นพนัน “คาสิโนออนไลน์’ เหมือนกับที่เพื่อน ๆ เล่นพนันในบ่อนการพนันนั้นแหละค่ะ แต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมการพนันเหล่านี้จะมีเกมการพนันให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเล่นไม่มากเหมือนกับในบ่อนการพนันเท่านั้นเองค่ะ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนข้อเสียตรงนี้ได้ก็คือการที่ทางเว็บไซต์มีการจัดโปรโมชั่นใหม่ ๆ ออกมาให้นักพนันได้ใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนั้นเอง

Posted in ข่าวทั่วไป

3 วิธีดูแลผู้สูงอายุแบบทันสมัย หากเราต้องออกไปนอกบ้าน

ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือไปพักร้อนต่างจังหวัด หลายคนคงกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างคุณพ่อ-คุณแม่ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่น้อย ยิ่งถ้าหากท่านเหล่านี้มีโรคประจำตัวอยู่ด้วย ก็อาจทำให้ปริมาณความเป็นห่วงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อันที่จริงแล้วการดูแลผู้สูงวัยทำได้หลายวิธี เริ่มตั้งแต่การเตรียมสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการเข้าร่วมสังคมของผู้สูงอายุ ดังที่ Sarah Baldauf จาก U.S. News ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันเราสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างให้มาอยู่ภายในมือของเราได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนี่อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลดทอนความกังวลใจของบุตรหลานรวมถึงผู้ดูแลก็เป็นได้

ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยในบ้าน
เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า Motion Sensors Technology สามารถนำมาใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้ โดยบริษัท Intel และ GE ได้คิดค้นอุปกรณ์ชื่อว่า QuietCare ที่จะทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาแปลผลแบบเรียลไทม์ ก่อนอัพเดทเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์ ถ้าหากตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ระบบจะทำการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ดูแลให้รับทราบได้ทันที

ใกล้ชิดกันได้ทุกเมื่อ
เราแนะนำให้คุณหมั่นติดต่อกับผู้สูงอายุอยู่เสมอแม้ว่าจะกำลังทำงานอย่างขะมักเขม้นอยู่ก็ตาม เพื่อให้พวกท่านไม่รู้สึกว้าเหว่ อีกทั้งยังทำให้เราอุ่นใจได้ด้วยว่าท่านยังอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งการพูดคุยกันผ่านกล้องบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น นับเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมโยงคุณกับสมาชิกผู้สูงวัยในบ้านให้รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆ กันตลอด ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันดีก็มีเช่น Skype LINE หรือ Facebook และที่สำคัญคือใช้ฟรีอีกต่างหาก
เทคนิคการร้องเพลง
อย่าลืมเตือนผู้สูงอายุให้ทานยา
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น อาการหลงๆ ลืมๆ ก็มักเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดก็คือ การทานยาให้ตรงเวลา ตัวช่วยที่น่าสนใจที่เราอยากแนะนำให้ลองใช้คือ Pill Alert โดยแอปตัวนี้สามารถกำหนดวันและเวลาการทานยา เหมือนมีเลขาส่วนตัวคอยเตือนเมื่อถึงเวลากินยา

ทางเลือกในอนาคตอันใกล้ 
นอกเหนือจากอุปกรณ์และแอปต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุแทนมนุษย์ก็เป็นได้ อย่างเช่น ผลงานจากสถาบันวิจัย Riken ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์พยาบาล Robear สำหรับช่วยยกผู้ป่วยหรือดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยยังสามารถบังคับหุ่นจากเครื่องแท็บเล็ตได้อีกด้วย

เทคโนโลยีเช่นนี้อาจมีการนำมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้นตามแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุบนโลกเราที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกว่า “สังคมสูงวัย” ซึ่งก็คือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราประชากรเกิดใหม่ที่ลดลง แต่ในทางกลับกันอายุโดยเฉลี่ยของประชากรกลับเพิ่มสูงขึ้น หากประเทศใดเผชิญกับปรากฏการณ์นี้อยู่ล่ะก็ หมายความว่าประเทศนั้นจะมีประชากรส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นตามรายงานของ The Guardian ที่เผยว่า นักพัฒนานโยบายระดับชาติในประเทศญี่ปุ่นกำลังพยายามวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยคาดการณ์เอาไว้ว่าในปี 2060 ดินแดนอาทิตย์อุทัยจะมีประชากรผู้สูงอายุวัย 65 ปี หรือมากกว่า เพิ่มขึ้นแตะหลักร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียว

ขณะที่ประเทศไทยก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดย ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ตีพิมพ์ข้อมูลวิจัยผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ว่า ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนราวร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย