home

การดูแลผู้สูงอายุ

 • การหกล้ม
  การหกล้ม โดยเฉพาะเพศหญิง อัตราการหกล้มสูงถึง 30% ในแต่ละปีและสัดส่วนจะสูงขึ้นตามอายุการทรงตัวจะเสียไปและทำให้เซ่ได้ง่ายในผู้สูงอายุทำให้หกล้มได้ง่าย สาเหตุทำให้เกิดการหกล้ม เช่น เลือดไหลเวียนสมองน้อยลง อัมพาต ปอดบวม หัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นลื่น เป็นต้น read more

การได้รับอากาศบริสุธิ์ ของผู้สูงอายุ

 • การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ
  การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์  มาสูดอาการที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้ และทำให้จิตใจเบิกบาน ทำให้ไม่เครียดเป็นการผ่อนคลายไปในตัวread more

Lorem lpsum

 • ความเสื่อมของสติปัญญา
  มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะจะเริ่ม

About

 • การดูแลสุขภาพสายตา
  การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา