home

การดูแลผู้สูงอายุ

 • การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง
  การฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียง ปัจจุบันในสังคมไทยของเรานั้นมีผู้สูงอายุมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอีกหนึ่งโรคที่จะมีมาพร้อมกับผู้สูงอายุ คือ โรคผู้ป่วยติดเตียง  วิธีการดูแลรักษาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับโรคผู้ป่วยติดเตียง โดย นายแพทย์ พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลักษณะของผู้ป่วย มี read more

การได้รับอากาศบริสุธิ์ ของผู้สูงอายุ

 • การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ
  การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์  มาสูดอาการที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้ และทำให้จิตใจเบิกบาน ทำให้ไม่เครียดเป็นการผ่อนคลายไปในตัวread more

Lorem lpsum

 • การดูแลสมองของผู้สูงอายุ
  การดูแลสมองของผู้สูงอายุ คนทั่วๆ ไป มักจะเข้าใจกันว่า เมื่ออายุมากแล้วสมองจะเสื่อมลง ความจำไม่ดี หมด

About

 • การดูแลสุขภาพสายตา
  การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา