การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ดูแลควรจะเข้าใจก่อนว่า เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมผู้ดูแลควรจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

ปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่
1. ความวิตกกังวล
2. ซึมเศร้า
3. นอนไม่หลับ
4. ระแวง
5. ความจำเสื่อม

วิธีสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
การสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตดูได้ง่ายๆ จากการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่
• การรับประทานอาหาร จะกินมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อมีปัญหาไม่สบายยิ่งกินมาก ตรงกันข้ามจะกินน้อยลงเบื่อ อาหาร ซูบผอม
• การพักผ่อนนอนหลับ จะนอนหลับมากกว่าปกติ หรือไม่ก็จะมีอาการนอนไม่หลับ ชอบตกใจตื่นตอนกลางดึก แล้วนอนไม่สามารถจะหลับต่อไปอีก
• อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น หงุดหงิดบ่อยและเศร้าซึม เคร่งเครียด วิตกกังวลมาก
• พฤติกรรมเปลี่ยน ไม่เหมือนเดิม เช่น เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ก็กลับซึมเศร้า ไม่เคยดื่มเหล้าก็หันมาดื่มเหล้า เคยพูดน้อย ก็กลายมาเป็นคนพูดมาก
• มักจะมีอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย ซึ่งหาสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดเมื่อย

การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
1. ความวิตกกังวล ผู้ดูแลควรสอบถามสาเหตุ ที่ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวล เมื่อรู้สาเหตุแล้ว ก็ให้คำแนะนำในการแก้ไข ถ้าผู้สูงอายุวิตกกังวลในเรื่องคนอื่น เช่น ลูกหลาน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหาคนอื่นมาช่วยแก้ไข ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว

2. ซึมเศร้า ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น ให้ไปพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ให้ทำกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่พึงพอใจเป็นประโยชน์

3. นอนไม่หลับ แนะนำผู้สูงอายุไม่ให้นอนกลางวันมากเกินไป ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเท จัดสถานที่นอนให้สะดวกสบาย ก่อนนอนอาจดื่มนมอุ่นๆ หลีกเลี่ยงชา กาแฟ ถ้านอนไม่หลับ ลุกขึ้นมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ได้ หากอาการนอนไม่หลับยังคงอยู่เป็นเวลานาน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์

4. ระแวง ถ้าผู้สูงอายุมีอาการระแวง ควรแนะนำให้ลูกหลานพูดคุย สร้างความมั่นใจ ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำร้ายอย่างที่คิด ถ้าอาการระแวงมีมาก ขึ้นควรปรึกษาแพทย์

5. ความจำเสื่อม แนะนำให้ผู้สูงอายุค่อยๆ ใช้เวลาคิด ถ้ายังนึกอะไรไม่ได้ ให้ถามคนอื่น แนะนำให้ผู้สูงอายุจดบันทึกช่วยจำ จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ

Lorem lpsum

  • การดูแลผู้สูงอายุ
           มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะ

About

  • การดูแลสุขภาพสายตา
    การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา