เคล็ดลับง่ายๆในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การหกล้ม เกิดจากปัจจัยภายใน และภายนอก
ปัจจัยภายในได้แก่ เรื่องยา และโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาให้เหมาะสม ไม่ใช้ยามากชนิดจนเกินไป และเลือกชนิดของยาที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินหาสาเหตุของร่างกายที่อาจนำมาสู่การหกล้ม เช่น การทรงตัวไม่ดี การมองเห็นที่ผิดปกติ โรคทางระบบหัวใจ หรือโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้ออื่นๆ

ปัจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม เรามี check point ง่ายๆ 3 ข้อ ในการสังเกตสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวผู้สูงอายุของเรา ลองสังเกตว่ามีบริเวณใดในบริเวณบ้านที่ “มืด, ลื่น หรือ มีขั้น มีของเกะกะ” ให้ปรับเปลี่ยน หลีกเลี่ยง ทันที

คนส่วนใหญ่จะซื้อบ้านในช่วงอายุ 30+ ปี สำหรับครอบครัวใหม่ และลืมว่า เราอาจจะต้องอยู่กับบ้านจนเราอายุ 70+ ปี ซึ่งการตกแต่งที่มีขั้น มีชั้น หรือแสงสลัว หรือการเลือกวัสดุที่ลื่นในการทำพื้น อาจทำให้เกิดปัญหาในช่วงสูงอายุได้ค่ะ

Lorem lpsum

  • การดูแลผู้สูงอายุ
           มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะ

About

  • การดูแลสุขภาพสายตา
    การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา