เกี่ยวกับเรา

เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการให้ความรู้ การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพราะการที่เรามีผู้สูงอายุที่เราต้องดูแล ซึ่งบางครั้งผู้สูงอายุก็อาจไม่มีความสามารถมากนัก ในการช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งควรจะมีญาติพี่น้องคอยชวยเหลืออยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งญาติๆนั้น อาจไม่มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ เว็บของเราสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ได้ครอบคลุม รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วย ว่าควรดูแลท่านหรือดูแลคนที่ทานรักอย่างไร ให้ท่านมีอาหารที่ดีขึ้นหรือให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา