Posted in การดูแลผู้สูงอายุ, โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ

 

– ควบคุมโภชนาการ ให้เหมาะสมกับร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รสเค็มจัด และอาหารรสหวาน

– หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – ดื่มน้ำมากๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

– ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3วัน ครั้งละ 30นาที

– ควบคุมน้ำหนักตัว ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

– ทำจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนอย่างเพียงพอ

– หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เมื่อเกิดอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

– หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือซื้อยากินเอง

– ควรพบแพทย์สม่ำเสมอ

– ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ทุก 6-12 เดือน