Posted in การดูแลผู้สูงอายุ, โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ

 

– ควบคุมโภชนาการ ให้เหมาะสมกับร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รสเค็มจัด และอาหารรสหวาน

– หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – ดื่มน้ำมากๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย Continue reading “เคล็ดลับดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ”

Posted in การดูแลผู้สูงอายุ

หลัก 5 อ. จำง่ายๆ ดูแลผู้สูงอายุในบ้านคุณ

 

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ. ได้แก่
1.อ.อาหารผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการทานอาหารของผู้สูงอายุมาก การจัดเตรียมอาหารจะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย Continue reading “หลัก 5 อ. จำง่ายๆ ดูแลผู้สูงอายุในบ้านคุณ”